Τα στηθαία δρόμου είναι κατάλληλα για οριοθέτηση τεχνικών έργων και οδών. Είναι πρακτικά και μπορούν να γεμίσουν με νερό ή άμμο για μεγαλύτερη σταθερότητα. Άδεια έχουν μικρό βάρος και μπορούν να μεταφερθούν εύκολα. Κατή τη διάρκεια της αποθήκευσης τους ή της μεταφοράς μπαίνουν το ένα μέσα στο άλλο και καταλαμβάνουν μικρότερο όγκο.

https://www.doorado.gr/parking-odiki-asfaleia/mparieres-dromon-gia-technika-erga/