Μπάρα ποδηλάτων σχήματος Π. Διαστάσεις 1000 mm x 800 mm. Μπορεί να διατεθεί και βαμμένη.

Μπάρα ποδηλάτων σχήματος Π. Διαστάσεις 500 mm x 800 mm. Μπορεί να διατεθεί και βαμμένη.