Αυλόπορτα M7480
Διαθεσιμότητα: Ανοιγόμενη, συρόμενη

Το προφίλ και η κάσα είναι σε χρώμα ανοδίωση τύπου ΙΝΟΧ. Το σχέδιο είναι τυφλό με δύο οριζόντιες τραβέρσες. Το γέμισμα είναι προφίλ 150x14mm. Το γέμισμα ανάμεσα από τις οριζόντιες τραβέρσες είναι composite panel αλουμινίου

Το φύλλο και η κάσα της πόρτας είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο σε χρώμα INOX. Η σύνδεση του φύλλου γίνεται με γωνίες σύνδεσης αλουμίνιου. Η οικογένεια MODERN υποστηρίζει όλες τις κατασκευές των πορτών (ανοιγόμενες μονόφυλλες/δίφυλλες καθώς και συρόμενες) με τεχνικό περιορισμό στις μεγάλες διαστάσεις.

Ανοιγόμενες
Διαστάσεις φύλλου:
Πλάτος από 60 cm – 120 cm.
Ύψος από 60 cm – 220 cm.
Σε κάθε περίπτωση η συνολική επιφάνεια δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2,5 m². Στις ανοιγόμενες πόρτες χρησιμοποιείται μεντεσές αλουμίνιου βαρέως τύπου χρώματος INOX ή μαύρο. Επιπλέον επιλογή αποτελούν οι νέοι μεντεσέδες βαρέως τύπου με ρυθμίσεις τριών σημείων (μόνο σε χρώμα INOX).

Συρόμενες
Διαστάσεις φύλλου:
Πλάτος από 100 cm – 400 cm.
Ύψος από 50 cm – 180 cm.
Σε κάθε περίπτωση η συνολική επιφάνεια δεν πρέπει να ξεπερνά τα 6,5 m². Ανάλογα με το πλάτος της πόρτας και το σχέδιο υπολογίζονται και οι κάθετες ενισχύσεις