Αυλόπορτα M680
Διαθεσιμότητα: Ανοιγόμενη, συρόμενη

Το προφίλ του φύλλου και η κάσα είναι σε χρώμα ανοδίωση τύπου ΙΝΟΧ. Το σχέδιο είναι τυφλό με διαγώνια προφίλ 100x14mm. Το διακοσμητικό στοιχείο είναι ανοδιωμένο προφίλ 14x14mm.

Το φύλλο και η κάσα της πόρτας είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο σε χρώμα INOX. Η σύνδεση του φύλλου γίνεται με γωνίες σύνδεσης αλουμίνιου. Η οικογένεια MODERN υποστηρίζει όλες τις κατασκευές των πορτών (ανοιγόμενες μονόφυλλες/δίφυλλες καθώς και συρόμενες) με τεχνικό περιορισμό στις μεγάλες διαστάσεις.

Ανοιγόμενες

Διαστάσεις φύλλου:
Πλάτος από 60 cm – 120 cm.
Ύψος από 60 cm – 220 cm.
Σε κάθε περίπτωση η συνολική επιφάνεια δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2,5 m². Στις ανοιγόμενες πόρτες χρησιμοποιείται μεντεσές αλουμίνιου βαρέως τύπου χρώματος INOX ή μαύρο. Επιπλέον επιλογή αποτελούν οι νέοι μεντεσέδες βαρέως τύπου με ρυθμίσεις τριών σημείων (μόνο σε χρώμα INOX).

Συρόμενες

Διαστάσεις φύλλου:
Πλάτος από 100 cm – 400 cm.
Ύψος από 50 cm – 180 cm.
Σε κάθε περίπτωση η συνολική επιφάνεια δεν πρέπει να ξεπερνά τα 6,5 m². Ανάλογα με το πλάτος της πόρτας και το σχέδιο υπολογίζονται και οι κάθετες ενισχύσεις