Τοποθετείστε στο χώρο σας ένα από τα πάνελ και ανακαλύψτε πόσες μορφές μπορεί να πάρει η ομορφιά. Με υψηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας.