Πάνελ με όνομα & ταυτότητα γιατί λάθε πάνελ μας έχει την ταυτότητά του. Μέσα από ένα άριστο σύστημα διαδικασιών, κάθε ένα ελέγχεται σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και καταγράφεται το ιστορικό του. Το προϊόν παραδίδεται σε εσάς με την ταυτότητά του, μια ταυτότητα που πιστοποιεί την υψηλή αξιοπιστία του.