Ένα πάνελ – μια ζωή. Εμπιστευτείτε την τεχνογνωσία της εταιρίας μας. Διαλέξτε ένα συνθετικό πάνελ VERPAN και αλλάξτε το μόνο όταν εσείς το αποφασίσετε. Με υψηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας.