Ομορφιά και λιτότητα.

Συνθετικά πάνελ όμορφα και λιτά που ενσωματώνονται στον χώρο σας αισθητικά αλλά και λειτουργικά, παραμένοντας ταυτόχρονα πρωτότυπα και ανθεκτικά. Με υψηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας.