Δρόμοι ομορφιάς.

Τοποθετείστε στο χώρο σας ένα συνθετικό πάνελ και ανακαλύψτε πόσες μορφές μπορεί να πάρει η ομορφιά.