Πάθος για δημιουργία. Ενας ολόκληρος κόσμος πάθους κρύβεται πίσω από κάθε δημιουργία μας: προσεκτική επιλογή υλικών και άριστος σχεδιασμός μας οδήγησαν και πάλι σε εντυπωσιακές δημιουργίες. Με υψηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας.