Δρόμοι ομορφιάς. Τοποθετείστε στο χώρο σας ένα συνθετικό πάνελ PVC και ανακαλύψτε πόσες μορφές μπορεί να πάρει η ομορφιά, με υψηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας.