Δρόμοι ομορφιάς, τοποθετείστε στο χώρο σας ένα συνθετικό πάνελ  PVC και ανακαλύψτε πόσες μορφές μπορεί να πάρει η ομορφιά. Με υψηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας.