Κωδικός: BO 01KB

Πλεονεκτήματα

  • Υψηλή ποιότητα και αντοχή της βαµµένης επιφάνειας.
  • Είναι άκαµπτο, έχει µικρό βάρος και επίπεδη επιφάνεια.
  • Eίναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, τη διάβρωση,  τη φθορά, το ξεθώριασµα, τη µόλυνση, τη φωτιά και το νερό, τις κρούσεις.
  • Έχει εξαιρετική αντοχή στα οξέα και τα αλκαλικά.
  • Έχει υψηλό δείκτη θερµοµόνωσης και ηχοµόνωσης.
  • Απαιτεί απλή συντήρηση.
  • ∆ιατίθεται σε µεγάλη ποικιλία χρωµάτων.
  • Είναι φιλικό στο περιβάλλον λόγω ανακυκλώσιµων υλικών.