Το Albio R50 είναι ένα σύστημα υαλοπετάσματος υψηλών επιδόσεων, το οποίο διατίθεται σε δύο εκδόσεις (τύπο standard με πλάκα πιέσεως και structural glazing). Και οι 2 εφαρμογές προσφέρουν διαχρονικό σχεδιασμό και δυνατότητα πολλαπλών εφαρμογών για κάθετες όψεις και αίθρια κτιρίων.

Παρέχει ευκολία στην κατασκευή, καθώς και επιλογές στα εξωτερικά διακοσμητικά καπάκια. Με πλάτος διατομών 50m, επιτρέπει χρήση υαλοπινάκων και πάνελ πάχους 4mm έως 50mm. Το σύστημα μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο εύρος στατικών απαιτήσεων και διαθέτει βασικές κολώνες με δυνατότητα κάλυψης ροπών αδρανείας από 6,7 έως 1115,8cm4. Για περιπτώσεις με υψηλότερες στατικές ανάγκες, το σύστημα Albio R50, διαθέτει κατάλληλα προφίλ ενίσχυσης κολώνας, τα οποία μπορούν να προσδώσουν ακόμα μεγαλύτερη ακαμψία έως και 1351cm4.

Κράμα Αλουμινίου: EN AW 6063Τ6, EN 15088:2005
Ηλεκτροστατική Βαφή: Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα QUALICOAT
Ανοδίωση: Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα QUALANOD
Ανοχές Διαστάσεων: EN 12020-2
Λάστιχα Στεγάνωσης: EPDM
Πάχος υαλοπίνακα: 4-50mm
Αεροπερατότητα: Class AE EN 12152:2002-02
Συντελεστής θερμοπερατότητας Uf: 1.67 – 1.87W/m2K EN ISO 12631-12
Υδατοστεγανότητα: Δυναμική: PMIN 188Pa PMAX 563Pa EN 13050:2000-11, Στατική: Class Re1500 EN 12154:1999-12
Διάσταση κολώνας: Πλάτος 50mm, ύψος 19,5-204,5mm
Διάσταση τραβέρσας: Πλάτος 50mm, ύψος 25,2-170,7mm
Αντοχή σε κρούσης: Ι3/Ε4 (EN 14019)
Αντοχή σε ανεμοπίεση: Φορτίο σχεδιασμού: ±1.5 KN/m2 (EN 13116) , Φορτίο ασφαλείας: ±2.25 KN/m2 (EN 13116)