Κορυφαίο σύστημα κυψελωτού υαλοπετάσματος που δημιουργεί σκοτία 12mm μεταξύ των πλαισίων. Βασικό χαρακτηριστικό της σειράς αποτελεί η στήριξη των πλαισίων των υαλοπινάκων χωρίς αντικρίσματα στα οριζόντια στοιχεία. Η προέκταση των πλαισίων πραγματοποιείται με την τοποθέτηση μίας λαβής στο προβαλλόμενο παράθυρο ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής εύκολα και χωρίς επιπλέον κόστος.

Εφαρμογές:
Όλες οι εφαρμογές σε όψεις κτιρίων με σκοτία 12mm μεταξύ των πλαισίων.

Κράμα Αλουμινίου: EN AW 6063Τ6, EN 15088:2005
Ηλεκτροστατική Βαφή: Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα QUALICOAT
Ανοδίωση: Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα QUALANOD
Ανοχές Διαστάσεων: EN 12020-2
Λάστιχα Στεγάνωσης: EPDM
Πάχος υαλοπίνακα: 20mm
Αεροπερατότητα: Class AE – προβαλλόμενο πλαίσιο:4 (EN 12152)
Υδατοστεγανότητα Στατική: Class RE 1500 – προβαλλόμενο πλαίσιο:E1500 (EN 12154), Δυναμική: 188Pa/563Pa – προβαλλόμενο πλαίσιο:npd (EN 13050)
Διάσταση κολώνας: Πλάτος 71.6mm, ύψος 60.75-142mm
Διάσταση τραβέρσας: Πλάτος 71.6mm, ύψος 53-113mm
Αντοχή σε κρούσης: Ι5/Ε5 – προβαλλόμενο πλαίσιο:npd (EN 14019)
Αντοχή σε ανεμοπίεση: Φορτίο σχεδιασμού: ±1.5 KN/m2 – προβαλλόμενο πλαίσιο:npd (EN 13116), Φορτίο ασφαλείας: ±2.25 KN/m2 – προβαλλόμενο πλαίσιο:npd (EN 13116)