Το πλαστικό απαγορευτικό στάθμευσης είναι απλό και εύχρηστο. Διπλωμένο μεταφέρεται εύκολα και όταν χρειαστεί τοποθετείται για να αποτρέψει το παρκάρισμα σε χώρους που πρέπει να μείνουν ελεύθεροι. (ράμπες φορτοεκφόρτωσης, είσοδοι καταστημάτων, σημεία ανεφοδιασμού καταστημάτων). Η πινακίδα είναι βαμμένη σε έντονο κίτρινο χρώμα για να είναι ευδιάκριτη από μεγάλη απόσταση. Διάθετει ένδειξη απαγορεύεται το παρκάρισμα. Είναι μία πρακτική και οικονομική λύση με πάρα πολλές εφαρμογές.