Τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές ενεργειακών υαλοπινάκων 

Η τοποθέτηση ενεργειακών υαλοπινάκων είναι ένα κεφαλαιώδες ζήτημα για την εξοικονόμηση ενέργειας σε κάθε σπίτι.  Ένας ενεργειακός διπλός υαλοπίνακας έχει τριπλάσια απόδοση από ένα όμοιο απλό διπλό υαλοπίνακα και εξαπλάσια από ένα μονό τζάμι.

Κάθε  υαλοπίνακας έχει κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά που δείχνουν τις ιδιότητές του και την απόδοσή του. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά αποτυπώνουν την απόδοση σε σχέση με την θερμομόνωση, τη διαύγεια του τζαμιού, το πόσο σκοτεινό ή φωτεινό είναι, την ενέργεια που το διαπερνά,   το ποσοστό των Uv (υπεριώδης ακτινοβολία που καταστρέφουν τα αντικείμενα) που τα διαπερνά  κλπ. Τα σημαντικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός τζαμιού:

Μονό τζάμι: συντελεστής θερμομόνωσης 5,7 w/m2K

Διπλό απλό τζάμι: συντελεστής θερμομόνωσης 3 w/m2K

Διπλό Ενεργειακό τζάμι: Συντελεστής θερμομόνωσης 1 w/m2K

Τριπλό Ενεργειακό τζάμι: συντελεστής θερμομόνωσης 0,6 w/m2K

Συντελεστής θερμομόνωσης – συντελεστής θερμοπερατότητας ( Ug = Uglass)
Ο συντελεστής που μας δείχνει την θερμομόνωση ενός υαλοπίνακα είναι ο συντελεστής θερμοπερατότητας που αποτυπώνεται ως Ug. Το Ug ενός τζαμιού μας δείχνει το ποσό της ενέργειας που διέρχεται από τον υαλοπίνακα ανά μονάδα χρόνου, ανά μονάδα εμβαδού, ανά μονάδα διαφοράς θερμοκρασίας. Οι τιμές του συντελεστή δίνονται σε w/m2K. Όσο μικρότερος είναι αυτός ο αριθμός τόσο καλύτερα.

Συντελεστής φωτεινότητας – Συντελεστής Φωτοπερατότητας ή Light transmission (LT). Ο Συντελεστής αυτός αποτυπώνεται ως Lt. Το Lt είναι ο συντελεστής ο οποίος εκφράζει το ποσοστό του φωτός που διαπερνά το υαλοπίνακα και αποτυπώνεται ποσοστιαία (επί της %). Όσο μεγαλύτερο είναι αυτό το ποσοστό, τόσο περισσότερο φως περνάει (ένα ποσοστό της τάξεως  60% – 80% είναι ιδανικό.

Συντελεστής ηλιακής ενέργειας που περνάει – Ηλιακός συντελεστής (solarfactor = g). Είναι ο ηλιακός συντελεστής – Solar Factor και αποτυπώνεται ως g. Το g δείχνει το ποσοστό της συνολικής ηλιακής ενέργειας που περνάει μέσα από τον υαλοπίνακα, προς τον εσωτερικό χώρο, σε σχέση με τη συνολική ηλιακή ακτινοβολία που πέφτει πάνω και αποτυπώνεται ποσοστιαία (επί της %). Όσο μικρότερο είναι αυτό το ποσοστό τόσο το καλύτερο και αυτό σε σχέση με τις κλιματολογικές συνθήκες στην Ελλάδα και τα θερμά καλοκαίρια. Ένα ποσοστό κοντά στο 40% (0,40) είναι ιδανικό.

Διαπερατότητα UV ακτινοβολίας. Ο συντελεστής Uv εκφράζει το ποσοστό της επιβλαβούς UV ακτινοβολίας που διαπερνά τον υαλοπίνακα. Εξαρτάται από τον τύπο του τζαμιού και το είδος της μεμβράνης που χρησιμοποιείται. Η ιδιότητα αυτή πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν, διότι προστατεύει από το ξεθώριασμα των ρούχων , την καταστροφή αντικειμένων και επίπλων, αλλά, κυρίως, προστατεύει το ανθρώπινο δέρμα από εγκαύματα και ερεθισμούς.

Θερμομονωτικά πηχάκια – αποστάτες πολυαμιδίου για ενεργειακά τζάμια. Ένας ακόμα παράγοντας που μπορεί να βελτιώσει αισθητά την θερμοπερατότητα ενός τζαμιού και κατά ολόκληρου του κουφώματος  είναι τα πηχάκια – αποστάτες πολυαμιδίου (θερμομονωτικός αποστάτης υάλωσης)  για ενεργειακά τζάμια. Όταν κατασκευάζονται οι 2πλοί η 3πλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες και για να δημιουργείται  απόσταση μεταξύ τους, τοποθετούνται κάποιοι αποστάτες – πηχάκια . Από αυτούς τους αποστάτες μεταφέρεται το 22% της συνολικής ενέργειας από μέσα προς τα έξω και αντίστροφα. Υπάρχουν δύο υλικά που κυριαρχούν για την κατασκευή τους.  Οι αποστάτες τζαμιών αλουμινίου  και οι θερμομονωτικοί αποστάτες από πολυαμίδιο. Οι αποστάτες υάλωσης αλουμινίου έχουν συντελεστή θερμομόνωσης  0,082 ενώ οι θερμομονωτικοί αποστάτες υάλωσης από πολυαμίδιο έχουν συντελεστή Ψg = 0,036. Η διαφορά που προκύπτει επηρεάζει αρκετά την συνολική θερμομόνωση ενός κουφώματος. Τα πηχάκια αλουμινίου υπάρχουν μόνο σε ένα χρώμα (ασημί – inox), τα θερμομονωτικά πηχάκια – αποστάτες τζαμιών πολυαμιδίου μπορούμε να τα βρούμε σε δεκάδες χρώματα.

Πώς να καταλάβατε παραλάβατε ενεργειακούς υαλοπίνακες

Πολλοί αγοραστές αναρωτιούνται αν πράγματι παρέλαβαν ενεργειακά τζάμια αλλά και πώς μπορούν να καταλάβουν αν πραγματικά είναι ενεργειακά. Υπάρχουν τέσσερις τρόποι για να διαπιστώσετε εάν παραλάβατε ενεργειακούς υαλοπίνακες.

  • Υπάρχουν συσκευές στο εμπόριο που ανιχνεύουν την ύπαρξη ή μη επιστρώσεων στα ενεργειακά τζάμια.
  • Εάν δεν μπορείτε να βρείτε συσκευή υπάρχει η μέθοδος με τον αναπτήρα.
  • Ένας ακόμη εμπειρικός τρόπος, για να δείτε εάν σας έβαλαν ενεργειακά τζάμια είναι ο εξής: Απλώστε το χέρι σας μία ηλιόλουστη και ζεστή μέρα μπροστά από ένα παράθυρο ή μπαλκονόπορτα, έτσι ώστε το μισό χέρι να καλύπτεται από το τζάμι που εξετάζουμε και το άλλο μισό να είναι απολύτως εκτεθειμένο στο ήλιο. Αφήστε το χέρι σας για 1-2 λεπτά. Εάν η διαφορά της θερμοκρασίας μεταξύ του εκτεθειμένου τμήματος του χεριού και του καλυπτόμενου τμήματος, είναι μεγάλη ή εάν στο τμήμα που είναι εκτεθειμένο στον ήλιο νιώθετε ένα ελαφρύ κάψιμο που δεν υπάρχει στο άλλο τμήμα του χεριού, τότε πιθανόν να έχετε παραλάβει ενεργειακούς υαλοπίνακες.
  • Ο τελευταίος τρόπος για να δείτε εάν έχετε παραλάβει ενεργειακούς υαλοπίνακες είναι τα πιστοποιητικό που πρέπει να σας παραδοθεί υποχρεωτικώς κατά την παραλαβή των κουφωμάτων αλουμινίου. Στα πιστοποιητικά των ενεργειακών τζαμιών απαραιτήτως πρέπει να αναγράφονται ο αριθμός του τιμολογίου, οι επιδόσεις των υαλοπινάκων, καθώς και το είδος του ενεργειακού υαλοπίνακα που σας παραδόθηκε. Το συγκεκριμένο έγγραφο είναι υποχρεωτικό, βάσει νομοθεσίας και η ψευδής δήλωση αποτελεί ποινικό αδίκημα.